EKIDEN เป็นการแข่งขันวิ่งผลัดระยะไกลของประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2460 โดยหนังสือพิมพ์โยมิอูริ ชิมบุน

มีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการครบรอบการย้ายเมืองหลวงจากเกียวโต

ไปยังโตเกียว และการแข่งขันจะใช้เวลาวิ่งทั้งหมด 3 วัน ระยะทางรวม

508 กิโลเมตร ซึ่งการแข่งขันวิ่ง EKIDEN นี้เป็นที่นิยมอย่างมากใน

ประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น ออสเตรีย สเปน ฝรั่งเศส

เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดการแข่งขันในหน่วยงานต่างๆ

ทุกระดับ ทั้งสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน ตลอดจนการแข่งขันใน

ระดับประเทศ และนานาชาติ ซึ่งการแข่งขันวิ่ง EKIDEN ที่มีชื่อเสียง

มากที่สุด คือ HAKONE EKIDEN ที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับการแข่งขันรายการ TOYOTA EKIDEN ที่ประเทศ

ญี่ปุ่นนั้น จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2489 ทุกช่วงเดือนธันวาคมของ

ทุกปี ซึ่งมีตัวแทนนักวิ่งจากโตโยต้าในแต่ละประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการ

แข่งขันโดยกำหนดให้นักวิ่งมีสมาชิกในทีมได้ 8 คน โดยระยะทางจะ

แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท คือ ประเภททีมชาย วิ่งระยะทางรวม

30.55 กิโลเมตร ส่วนประเภททีมหญิง วิ่งระยะทางรวม 22.35 กิโลเมตร

สำหรับประเทศไทยนั้น ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง EKIDEN ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 ที่

ผ่านมา กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของโตโยต้าในประเทศไทย ได้แก่ TMAP-EM, TMT, STM, TLT, TTT และ TBS ได้จัดการแข่งขัน

2011 Toyota Thailand Running Day for EKIDEN ขึ้น ณ สวนหลวง ร.9 เพื่อค้นหาสุดยอดตัวแทนนักวิ่งโตโยต้าจากประเทศไทย เข้าร่วม

การแข่งขันวิ่ง 2011 TOYOTA EKIDEN ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน จากเหล่าบรรดา

นักวิ่งและกองเชียร์ที่มาสร้างสีสัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 1.5 กม. โดยมีผู้บริหารระดับสูงและพนักงานรวม

เดินในครั้งนี้ด้วย และที่พิเศษสำหรับในปีนี้ คือ การส่งนักวิ่งผู้หญิงเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง 2011 TOYOTA EKDEN ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็น

ปีแรกที่โตโยต้าประเทศไทย ส่งตัวแทนนักวิ่งผู้หญิงเข้าร่วมในรายการนี้

ตัวแทนนักวิ่งโตโยต้าจากประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 20 คน แบ่งเป็นประเภททีมชาย 10 คน และประเภททีมหญิง

10 คน โดยตัวแทนนักวิ่ง 20 ท่านนี้ มาจาก TMT จำนวน 14 คน และ STM จำนวน 6 คน อย่าลืมส่งแรงใจไปเชียร์เพื่อนๆ เรากันนะคร้าบบบ