สวัสดีค่ะ  ช่วงนี้อากาศแปลงบ่อย แดดร้อน  ฝนตก

เอาแน่เอานอนไม่ได้ ประจวบเหมาะกับสถานการณ์ของไข้หวัดใหญ่ ที่ยังไว้วางใจไม่ได้อีก ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะค่ะ พอพูดถึงเรื่องสุขภาพกันแล้ว

ครั้งนี้เราก็มีข่าวมาให้คุณผู้อ่านทุกท่านได้ Update กันค่ะ

หลายท่านคงอาจจะได้ยินเรื่องของการปรับปรุงสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงานกันมาบ้างแล้ว แต่ใครที่ยังไม่

ทราบ หรือยังสับสนอยู่ ต้องลองอ่านดูเรื่องนี้เลยค่ะ ในการปรับปรุงสวัสดิการครั้งนี้ ทางบริษัทได้มีการปรับปรุง 5 หมวดด้วยกัน ได้แก่ การตรวจสุขภาพ,

อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์ และอุปกรณ์บำบัดรักษาที่ต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาล (เวชภัณฑ์ 2), การรับวัคซีน, การรักษาโรคผิวหนัง และทันตกรรม

แต่ในครั้งนี้ขอเริ่มในหมวดของการตรวจสุขภาพก่อนละกันคะ โดยในหมวดนี้เราจะแบ่งออกเป็น 3 เรื่องย่อยด้วยกันค่ะโดยรายละเอียดสามารถดูได้ตาม

ตารางข้างล่างเลยค่ะ

 

การรักษาพยาบาล

เดิม

อัตราการจ่าย

พนักงาน ครอบครัว

การตรวจร่างกายประจำปี บริษัทจัดให้ 100%

การตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกในสตรี

บริษัทจัดให้ เฉพาะ

G6 ขึ้นไป

100%

การตรวจหามะเร็งเต้านมในสตรีที่

มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

บริษัทจัดให้ เฉพาะ

G6 ขึ้นไป

100%

ใหม่

ใหม่

อัตราการจ่าย

พนักงาน ครอบครัว

บริษัทจัดให้

100%

ตามวิธีที่บริษัทกำหนด

100% ทุกเกรด

ตามวิธีที่บริษัทกำหนด

100%

ตามวิธีที่บริษัทกำหนด

100% ทุกเกรด

ตามวิธีที่บริษัทกำหนด

100%

ตามวิธีที่บริษัทกำหนด

 

1. การตรวจร่างกายประจำปี แบบใหม่นี้ จะได้รับการตรวจตามโปรแกรมที่บริษัทกำหนดให้ โดยสามารถเข้าไปดูโปรแกรมการตรวจได้ที่ HR Data sharing

ค่ะ และถ้าจะขอตรวจเกินรายการที่กำหนดเพราะมีอาการหรือสงสัยว่าจะเป็นโรค... กรณีนี้จะต้องปรึกษาแพทย์ผู้ทำการตรวจร่างกายก่อน หากมีความ

จำเป็นต้องตรวจจริง การตรวจนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์ โดยพนักงานต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จ พร้อม

ใบรับรองแพทย์ มาเบิกกับบริษัทภายหลังค่ะ

2. การตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกในสตรี เรื่องนี้คงถูกใจเหล่าสุภาพสตรีค่ะ เพราะในปัจจุบัน โรคนี้ถือเป็นโรคที่คร่าชีวิตสตรีไทยเป็นอันดับหนึ่ง ด้วย

ความห่วงใยต่อพนักงานและครอบครัว ทางบริษัทจึงปรับสิทธิในการตรวจเช็คให้ครอบคลุมกว่าเดิม จากที่จัดให้เฉพาะ G6 ขึ้นไป ของใหม่นี้จะให้

สิทธิกับพนักงานทุกเกรด เลยค่ะ โดยบริษัทจะครอบคลุมการตรวจไว้ 2 วิธีด้วยกัน คือ แบบดั้งเดิม (Conventional Pap Test) และแบบใหม่ (Thin Prep)

3. การตรวจหามะเร็งเต้านมในสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป การปรับปรุงในส่วนนี้ ก็จะเหมือนกับกรณีของการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะ โดยบริษัท

จะให้ สิทธิกับพนักงานทุกเกรด และวิธีการตรวจจะต้องเป็นไปตามวิธีการที่ทางบริษัทกำหนดให้ ซึ่งมี 2 วิธีด้วยกัน คือ วิธีการคลำ และการถ่ายภาพรังสี

(Mammogram with Ultrasound)

ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพตามทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น สามารถตรวจได้ปีละ 1 ครั้ง/ คน/ รอบปีงบประมาณนะค่ะ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1

ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป หากใครมีข้อสงสัยประการใด หรืออยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้ที่ HR Data sharing ค่ะ

สุดท้ายนี้ ต้องขออนุญาตจบฉบับไว้เท่านี้ก่อน ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของอุปกรณ์พิเศษ

ทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 2) กันคะ จนกว่าจะพบกันในฉบับหน้า อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะค่ะ