ในเส้นทางการทำงานนั้น หลังจากทำงานไป

ได้สักระยะหนึ่งแล้ว สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงก็คือ

การโยกย้าย หรือการปรับเลื่อนตำแหน่ง สิ่งนี้อาจทำให้

หลายๆ ท่านรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจกับการปรับตัว

เวลาที่กังวลกับการโยกย้ายและการปรับเลื่อนตำแหน่ง แต่ท่านมีแนวคิดและมุม

มองอย่างไร จึงสามารถผ่านพ้นความกังวลนั้นและปฏิบัติหน้าที่ใหม่ได้อย่างดี

คุณ XX XXX ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้เข้ามาร่วมงาน

กับโตโยต้า ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ซึ่งในเดือนหน้าก็จะทำงานครบ

20 ปี พอดี งานหลักที่ทำอยู่ก็จะเป็นด้านบัญชีและการเงิน โดยมีประสบการณ์

รวมถึง 17 ปี และเคยมีโอกาสย้ายไปทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ปี หาก

ย้อนไปถึงประสบการณ์การโยกย้ายในครั้งแรก เกิดขึ้นหลังจากเข้ามาทำงานกับ

โตโยต้าในฝ่ายการเงินได้สักระยะ ในตอนนั้นแม้จะเป็นเพียงการย้ายแผนกก็

ยังมีความกลัว คือ กลัวว่าเราจะทำได้หรือไม่ แต่หลังจากตัดสินใจลองทำดู แม้

ในระยะแรกจะรู้สึกว่ายากและมีอุปสรรคต่างๆ อยู่บ้าง แต่เมื่อเราปรับตัวได้จะ

พบว่างานใหม่ก็มีความสนุกไปอีกแบบ ที่สำคัญ คือ การโยกย้ายจะทำให้เรามี

ความรอบรู้ มองเห็นแต่ละกระบวนการทำงานในมุมมองที่กว้างมากขึ้น การ

โยกย้ายอีกครั้งที่ทำให้

รู้สึกตื่นเต้น คือ การ

ย้ายมาอยู่ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล ซึ่งเดิมคิดว่าไม่ใช่

งานที่ถนัด แต่พี่ XX

มองว่า หากเรามัวแต่คิด

ว่าไม่ใช่งานที่เราถนัด

ไม่ใช่งานที่เราชอบ ก็

เหมือนกับเราจำกัดตัวเราเอง ทำให้เราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกกรอบ

พี่ XX ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่า ชอบประโยคที่ว่า “การทำงานคือการแก้ปัญหา”

ในการทำงานแต่ละวันทุกคนล้วนแต่ต้องพบกับปัญหา ขึ้นอยู่กับว่าเป็นปัญหา

เล็กหรือใหญ่ และเพราะเหตุนี้เอง บริษัทจึงจ้างเรามาเพื่อแก้ปัญหา และเราจะ

ต้องมีหลักในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว พี่ XX ยึดหลัก

ความยุติธรรมและคุณธรรม แต่งานแต่ละงานนั้นก็อาจมีหลักการที่ใช้แตกต่าง

กันไป ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ให้เข้ากับงานนั้นๆ

ถ้าถามถึงความเปลี่ยนแปลงที่อยากเห็นใน TMT พี่ XX ให้ความ

เห็นว่า TMT เรายึดหลัก Kaizen ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอยู่

ตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่ในทางกลับกัน สิ่งที่ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง ก็คือ

การที่ TMT เติบโตควบคู่กับสังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะร่วมกันรักษาไว้

เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราภาคภูมิใจที่ได้ทำงานกับโตโยต้า

สุดท้ายนี้ พี่ XX อยากฝากถึงน้องๆ ว่า ... การทำงานในองค์กร

ใหญ่ๆ ก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอน เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา เพราะเป้าหมายนั้นอยู่

ไกล จึงจำเป็นจะต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในการฝึกฝน ไม่เหมือนกับการวิ่ง

ระยะสั้นๆ ที่เป้าหมายนั้นอยู่ใกล้ ความสำเร็จที่ได้รับจึงมีคุณค่าต่างกัน