โตโยต้า 360 องศา

posted on 10 Nov 2011 17:27 by vvarasil

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม มร.เคียวอิจิ ทานาดะ

พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจำหน่าย

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบรางวัล

“ทักษะการขายและการบริการลูกค้าโตโยต้าครั้งที่

33 ” รอบชิงชนะเลิศ ที่ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม

โตโยต้า ถ.สุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ในวันที่ 22 กันยายน 2552 ทางโรงงาน

บ้านโพธิ์ ได้รับรางวัล CSR – DIW 2009 โดยมี คุณ

สุทิน เห็นประเสริฐ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ ณ

โรงแรม Century Park

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ทางฝ่าย Plant

Admin สำโรง ได้ไปจัดโครงการ “จัดเก็บและ

แยกขยะสัญจรครั้งที่ 1” ที่ โรงเรียนวัดท้องคั้ง

จ.สมุทรปราการ และ ในวันที่ 4 กันยายน ทางฝ่าย

ยังได้บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับสถานี

อนามัยบางเมือง จ.สมุทรปราการ

ทางโรงงานเกตเวย์ ได้สนับสนุน "การทบทวน

การผจญเพลิงขั้นสูง" แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงองค์กร

ปกครองท้องถิ่นอำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่28 - 30

สิงหาคม 2552 นำทีมการฝึกโดย คุณสมใจ ว่านกระ

หัวหน้า ERT โรงงานเกตเวย์

ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท

ไทยออโต้เวิคส จำกัด ร่วมกับ ชมรมแบดมินตัน

จัดการแข่งขัน Badminton Cup 2009 ต้านภัย

ยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาในการ

ออกกำลัง และสร้างความสัมพันธ์ในบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบ

การดีเด่น ด้าน “แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ประจำปี 2552 โดยคุณ เคียวอิจิ ทานาดะ เป็นผู้รับ

มอบรางวัลจาก ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายสมศักดิ์ ชาญชัยศรีสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

จำกัด รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ” ประจำปี 2552 จาก ฯพณฯ

พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็น 1 ใน 10 องค์กรเอกชนที่ได้รับรางวัล สาขาบริหารจัดการ

นันทนาการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2552 

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

โตโยต้า ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ ตัวแทนจากเทศบาลและโรงเรียน 32 แห่งทั่วประเทศ

ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนิน“โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 5” ในวันที่ 8 กันยายน

พ.ศ. 2552 ณ ห้องออดิทอเรียม โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ โดยมี มร. เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่เป็นประธานในงาน

วันที่ 21 สิงหาคม มร.เคียวอิจิ ทานาดะ รับมอบโล่รางวัล

อันดับ 1 เจ.ดี.พาวเวอร์ 2009 ด้านความพึงพอใจของลูกค้า

ในการบริการหลังการขาย (Customer Satisfaction Index:

CSI) ประจำปี 2552 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ที่ สำนักงานใหญ่ HO1