เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 PA Samrong Plant

มอบเครื่องมือทางการแพทย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจทางนารีเวช) แก่สถานนีอนามัยบางเมืองใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สำนักงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรงงานบ้านโพธิ์ ร่วมกับโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ทำพิธีเปิดโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน และชุมชน

และโครงการอบรมเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน้ำ ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552

บริษัทไทยออโต้เวิร์ค จำกัด ได้จัดงานกิจกรรม “ลดโลกร้อนสัญจร มอบความรู้สู่เยาวชน ปีที่ 3”

ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัด สมุทรสงคราม

โรงงานเกตเวย์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และทีมวิทยากรจากหน่วยงาน ERT โรงงานเกตเวย์ เพื่อให้การอบรมการดับเพลิงขั้นต้นแก่เจ้าหน้าที่โรง

พยาบาลแปลงยาว เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2552

ทางฝ่ายบริหารโรงงานสำโรง ได้จัดโครงการ

ช่วยเหลือน้องป้องภัยหนาว เมื่อวันที่ 14 -15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้เดินทางไปบริจาคของ ณ.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนทีผ่านมา ฝ่ายพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมไคเซ็น เปิด

ตัวเว็บไซต์ E-toyotaclub.com โฉมใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางชุมชนออนไลน์ผู้ใช้รถโตโยต้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ The Style by TOYOTA สยามสแควร์

ในช่วงวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2552 ฝ่ายบริหารการตลาดได้จัดงาน 3 years plan consultation เพื่อแถลงนโยบายการจัดสรรเป้าหมายการขายประจำปี 2010 ให้กับผู้แทนจำหน่ายฯ119 แห่งทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม TDC และห้องประชุมชั้น 36

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ทางบริษัทได้จัดการ

ประชุม Management Communication Conference (MCC) ขึ้นที่ BITEC บางนาภายใต้ธีม

“Here are we, Future to be , Roadmap to go”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ตัวแทนจากบริษัท TMT, TAW, TMAP-EM และ STM จำนวน 37 คน ภายใต้ชื่อ “ทีมโตโยต้า” เข้าร่วมการแข่งขัน โคกกลอย มินิฮาล์ฟมาราธอน 2009 ได้รางวัลทั้งสิ้น 18 รางวัลและได้รับรางวัล อันดับ 1 ทีมที่ส่งนักวิ่งเข้าแข่งมากที่สุด

ทางโรงงานสำโรงได้จัดโครงการ “กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ” ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงอาหารอาคาร สำนักงานใหญ่ 1

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ร่วมกับ โรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดดำเนิน การโดย แผนกพนักงานสัมพันธ์ สุวินทวงศ์ ได้เชิญเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มารับบริจาค

โลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์ พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน

2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 108 คน ได้ปริมาณโลหิต 43,200 cc. และใน โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอบคุณ ผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนการบริจาค

โลหิต ในครั้งนี้

ขอบุญกุศลที่ท่านได้กระทำ จงเป็น พลังสำคัญบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

How do you spell that? <a href=" http://egojedybin.blog.cz/ ">Preteen Pedo Pics </a> 129106 <a href=" http://tecajeiam.blogoak.com/?postarch=2 ">Rompl Lolitas </a> pde <a href=" http://inanacyd.blog.cz/ ">Nn Preteen Pics </a> >:[

#1 By tmPsLuyjbNImmS (83.172.0.119) on 2011-12-18 21:33